czwartek, 1 lutego 2018

Wizyty w szkołach

Wtorek rozpoczęliśmy od wizyty w College Saint Louis Sainte Therese. Dyrektor szkoły opowiedział nam o projekcie realizowanym w szkole od 2013r. a dotyczącym wykorzystania ICT. Uczniowie w wieku 10-12 lat podczas lekcji korzystają z ipadów, które również zabierają do domów aby wykonywać zadania w ramach "flipped classroom" (odwróconej lekcji). Nie zrezygnowano jednak z tradycyjnych podręczników i zeszytów. Połączenie nowych technologii oraz tradycyjnego sposobu uczenia zaowocowało lepszymi wynikami podczas egzaminów końcowych.
Zostaliśmy zaproszeni do obejrzenia lekcji matematyki z wykorzystaniem Geogebry oraz muzyki.


Popołudniu odwiedziliśmy przedszkole i szkołę podstawową w których od kilku lat nauka odbywa się zgodnie z zasadami neurodydaktyki. Nauczyciele wzorują się w swojej pracy na wzorcach zaczerpniętych z Kanady. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz