O projekcie

Projekt "Sharing for leading teacher training from the present to the future" realizowany jest w ramach akcji KA201 Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk.

 •  Czas trwania: 24 miesiące
 •  Temat: Porównanie systemów doskonalenia nauczycieli w zakresie  aktywnych metod i kompetencji cyfrowych (głównie mobile learning) 
 • Cele
 1. Wymiana informacji na temat  działania ośrodków doskonalenia nauczycieli w krajach europejskich.
 2. Wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie szkolenia nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych i aktywnych metod nauczania.
 3. Rozwijanie umiejętności szkoleniowych
 4.  Opracowanie  materiałów na podstawie przeprowadzonych szkoleń w szkołąch
 •  Działania
 1.  Międzynarodowe spotkania: początkowe i końcowe  w Hiszpanii, a także w poszczególnych partnerskich krajach
 2. Warsztaty szkoleniowe w każdym kraju partnerskim (mobile learning, aktywne metody, coaching, ...) 
 • Obowiązki partnerów
 1. Wspólne wypracowanie materiałów takich takich jak czasopisma online, dokumenty dotyczące sposobów doskonalenia nauczycieli, zamieszczanie materiałów na wspólnej stronie internetowej, powstanie blogów w każdym kraju partnerskim
 2. Prezentacja innowacyjnych zajęć dla uczniów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz