sobota, 24 lutego 2018

Przygotowania do kolejnego spotkania

W dniach 25-27 kwietnia odbędzie się nasze kolejne spotkanie. Tym razem będzie to Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Kownie na Litwie. W tej chwili trwają więc przygotowania do tej wizyty, organizacja wyjazdu, rezerwacja hotelu i przygotowywanie odpowiednich dokumentów.

sobota, 3 lutego 2018

Ostatni dzień seminarium

Piątek rozpoczęliśmy bardzo wcześnie od wizyty w  szkole Notre Dame du Palais Galien prowadzącej klasę eksperymentalną w ramach interdyscyplinarnego projektu " Heracles Class".
Pomysł projektu zrodził się 5 lat temu jako sposób pomocy i wsparcia dla uczniów, którzy mają niską samoocenę, nie wierzą w swoje możliwości a także dla bardzo zdolnych uczniów, którzy szybko wykonują swoje zadania i nudzą się. Projekt miał też wspomagać uczniów z ADHD i dysleksją.
Uczniowie nie są oceniani tradycyjnie. Głównym kryterium ich oceny są nabyte kompetencje. dla każdego ucznia tej klasy prowadzona jest indywidualna ewaluacja z każdego przedmiotu.
Uczniowie pracują głownie samodzielnie a nauczyciel jest tutorem, wspiera ich w razie problemów. to uczniowie decydują jak szybko będą się uczyć i zdobywać kompetencje z każdego przedmiotu. Bardzo dużo miejsca poświęca się zajęciom praktycznym, wyjazdom edukacyjnym.
Klasa eksperymentalna cieszy się ogromną popularnością wśród rodziców, którzy widzą jak zmotywowane do uczenia są ich dzieci i jak chętnie przychodzą do szkoły. Obecnie klasa eksperymentalna liczy 18 uczniów. My mieliśmy okazję zobaczyć jak dzieci piekły chleb.

Obserwacje czwartkowe

W czwartek zostaliśmy zaproszeni do obserwacji warsztatów prowadzonych przez nauczyciela konsultanta ISFEC Aquitaine dla nauczycieli matematyki, którzy poznawali Scratcha. W warsztatach udział brało około 15 nauczycieli, którzy podzieleni zostali na trzy grupy w zależności od poziomu znajomości narzędzia. Jak mogliśmy zaobserwować nauczyciele pracowali indywidualnie na swoich laptopach ale także zespołowo pomagając sobie w rozwiązywaniu problemów. 
Kolejny punkt czwartkowego spotkania to odwołanie się do kompetencji kluczowych. Każdy kraj przedstawił listę kompetencji jaka obowiązuje w danym kraju i sposób w jaki są one ewaluowane
w poszczególnych krajach. Zdecydowano, że zostanie przygotowany jeden wspólny dokument dotyczący kompetencji dla porównania systemów edukacji w poszczególnych krajach.
Dzień trzeci-ISFEC Aquitaine

W środę poznaliśmy projekty realizowane przez naszego gospodarza ISFEC Aquitaine. 
Dyrektor Matthiew Pommiers opowiedział o powodach realizacji projektu, o zastosowaniu nowych metod motywujących zarówno nauczycieli jak i uczniów. Nie jest jednak łatwo zmienić przyzwyczajenia nauczycieli do tradycyjnych metod nauczania i wiele wysiłku trzeba włożyć aby przekonać ich do zmian koniecznych z jednej strony ale też nieuchronnych z drugiej.
Mieliśmy również okazję podejrzeć jak zespół nauczycieli konsultantów opracowuje plan rozwoju nauczycieli, próbuje przekonać ich że warto zmieniać swoje przyzwyczajenia i otworzyć się na nowe.
Jeżeli uczniowie mają odnaleźć się w nowej rzeczywistości to szkoła, nauczyciele powinni im w tym pomóc.
Popołudniu wysłuchaliśmy wykładu prof.Jean-Claude Sallaberry, które opowiedział o historii dotyczącej teorii uczenia się. Pan profesor w wykładzie odwoływał się do behawioryzmu, konstuktywizmu, kognitywizmu oraz konektywizmu.
Ostatnim punktem programu była wycieczka po Bordeaux w towarzystwie Veronique, przewodniczki, która po angielsku opowiedziała nam historię miasta i pokazała najciekawsze miejsca.


czwartek, 1 lutego 2018

Wizyty w szkołach

Wtorek rozpoczęliśmy od wizyty w College Saint Louis Sainte Therese. Dyrektor szkoły opowiedział nam o projekcie realizowanym w szkole od 2013r. a dotyczącym wykorzystania ICT. Uczniowie w wieku 10-12 lat podczas lekcji korzystają z ipadów, które również zabierają do domów aby wykonywać zadania w ramach "flipped classroom" (odwróconej lekcji). Nie zrezygnowano jednak z tradycyjnych podręczników i zeszytów. Połączenie nowych technologii oraz tradycyjnego sposobu uczenia zaowocowało lepszymi wynikami podczas egzaminów końcowych.
Zostaliśmy zaproszeni do obejrzenia lekcji matematyki z wykorzystaniem Geogebry oraz muzyki.


Popołudniu odwiedziliśmy przedszkole i szkołę podstawową w których od kilku lat nauka odbywa się zgodnie z zasadami neurodydaktyki. Nauczyciele wzorują się w swojej pracy na wzorcach zaczerpniętych z Kanady.