sobota, 24 lutego 2018

Przygotowania do kolejnego spotkania

W dniach 25-27 kwietnia odbędzie się nasze kolejne spotkanie. Tym razem będzie to Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Kownie na Litwie. W tej chwili trwają więc przygotowania do tej wizyty, organizacja wyjazdu, rezerwacja hotelu i przygotowywanie odpowiednich dokumentów.

sobota, 3 lutego 2018

Ostatni dzień seminarium

Piątek rozpoczęliśmy bardzo wcześnie od wizyty w  szkole Notre Dame du Palais Galien prowadzącej klasę eksperymentalną w ramach interdyscyplinarnego projektu " Heracles Class".
Pomysł projektu zrodził się 5 lat temu jako sposób pomocy i wsparcia dla uczniów, którzy mają niską samoocenę, nie wierzą w swoje możliwości a także dla bardzo zdolnych uczniów, którzy szybko wykonują swoje zadania i nudzą się. Projekt miał też wspomagać uczniów z ADHD i dysleksją.
Uczniowie nie są oceniani tradycyjnie. Głównym kryterium ich oceny są nabyte kompetencje. dla każdego ucznia tej klasy prowadzona jest indywidualna ewaluacja z każdego przedmiotu.
Uczniowie pracują głownie samodzielnie a nauczyciel jest tutorem, wspiera ich w razie problemów. to uczniowie decydują jak szybko będą się uczyć i zdobywać kompetencje z każdego przedmiotu. Bardzo dużo miejsca poświęca się zajęciom praktycznym, wyjazdom edukacyjnym.
Klasa eksperymentalna cieszy się ogromną popularnością wśród rodziców, którzy widzą jak zmotywowane do uczenia są ich dzieci i jak chętnie przychodzą do szkoły. Obecnie klasa eksperymentalna liczy 18 uczniów. My mieliśmy okazję zobaczyć jak dzieci piekły chleb.

Obserwacje czwartkowe

W czwartek zostaliśmy zaproszeni do obserwacji warsztatów prowadzonych przez nauczyciela konsultanta ISFEC Aquitaine dla nauczycieli matematyki, którzy poznawali Scratcha. W warsztatach udział brało około 15 nauczycieli, którzy podzieleni zostali na trzy grupy w zależności od poziomu znajomości narzędzia. Jak mogliśmy zaobserwować nauczyciele pracowali indywidualnie na swoich laptopach ale także zespołowo pomagając sobie w rozwiązywaniu problemów. 
Kolejny punkt czwartkowego spotkania to odwołanie się do kompetencji kluczowych. Każdy kraj przedstawił listę kompetencji jaka obowiązuje w danym kraju i sposób w jaki są one ewaluowane
w poszczególnych krajach. Zdecydowano, że zostanie przygotowany jeden wspólny dokument dotyczący kompetencji dla porównania systemów edukacji w poszczególnych krajach.
Dzień trzeci-ISFEC Aquitaine

W środę poznaliśmy projekty realizowane przez naszego gospodarza ISFEC Aquitaine. 
Dyrektor Matthiew Pommiers opowiedział o powodach realizacji projektu, o zastosowaniu nowych metod motywujących zarówno nauczycieli jak i uczniów. Nie jest jednak łatwo zmienić przyzwyczajenia nauczycieli do tradycyjnych metod nauczania i wiele wysiłku trzeba włożyć aby przekonać ich do zmian koniecznych z jednej strony ale też nieuchronnych z drugiej.
Mieliśmy również okazję podejrzeć jak zespół nauczycieli konsultantów opracowuje plan rozwoju nauczycieli, próbuje przekonać ich że warto zmieniać swoje przyzwyczajenia i otworzyć się na nowe.
Jeżeli uczniowie mają odnaleźć się w nowej rzeczywistości to szkoła, nauczyciele powinni im w tym pomóc.
Popołudniu wysłuchaliśmy wykładu prof.Jean-Claude Sallaberry, które opowiedział o historii dotyczącej teorii uczenia się. Pan profesor w wykładzie odwoływał się do behawioryzmu, konstuktywizmu, kognitywizmu oraz konektywizmu.
Ostatnim punktem programu była wycieczka po Bordeaux w towarzystwie Veronique, przewodniczki, która po angielsku opowiedziała nam historię miasta i pokazała najciekawsze miejsca.


czwartek, 1 lutego 2018

Wizyty w szkołach

Wtorek rozpoczęliśmy od wizyty w College Saint Louis Sainte Therese. Dyrektor szkoły opowiedział nam o projekcie realizowanym w szkole od 2013r. a dotyczącym wykorzystania ICT. Uczniowie w wieku 10-12 lat podczas lekcji korzystają z ipadów, które również zabierają do domów aby wykonywać zadania w ramach "flipped classroom" (odwróconej lekcji). Nie zrezygnowano jednak z tradycyjnych podręczników i zeszytów. Połączenie nowych technologii oraz tradycyjnego sposobu uczenia zaowocowało lepszymi wynikami podczas egzaminów końcowych.
Zostaliśmy zaproszeni do obejrzenia lekcji matematyki z wykorzystaniem Geogebry oraz muzyki.


Popołudniu odwiedziliśmy przedszkole i szkołę podstawową w których od kilku lat nauka odbywa się zgodnie z zasadami neurodydaktyki. Nauczyciele wzorują się w swojej pracy na wzorcach zaczerpniętych z Kanady. wtorek, 30 stycznia 2018

Rozpoczynamy warsztaty

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczęliśmy od spotkania z Dyrektorem ISFEC Aguitaine,  Matthieu Pommiers, który przywitał wszystkich uczestników i życzył udanej i owocnej pracy podczas warsztatów. 
Pierwszym roboczym punktem tego dnia było przedstawienie prezentacji dotyczącej modelu doskonalenia nauczycieli w każdym kraju. Prezentacje rozpoczęła Christine z Francji, następnie Ginta z Litwy, Polska i na końcu Javier i Carmen z Hiszpanii. Po południu rozpoczęliśmy pracę nad opracowaniem wspólnego dokumentu pokazującego najistotniejsze elementy systemu doskonalenia nauczycieli w naszych krajach. Kolejnym punktem poniedziałkowego spotkania był wykład Bertranda Chavanel'a, który przedstawił bardzo ciekawą koncepcję zastosowania ciekawych rozwiązań jeśli chodzi o umeblowanie sal lekcyjnych, w których uczniowie czują się swobodnie a nauczyciel z łatwością może zmieniać aranżację sali lekcyjnej w zależności od sytuacji na lekcji- praca indywidualna, w parach lub grupowa.
poniedziałek, 29 stycznia 2018

Pierwszy dzień w Bordeaux

Podróż do Bordeaux trwała 10 godzin ale warto było przyjechać do tak pięknego miejsca.
Pierwszy dzień przywitał nas piękną słoneczną pogodą. Krótki spacer po mieście pozwolił nam na poznanie wielu interesujących miejsc.

wtorek, 23 stycznia 2018

Warsztaty w Bordeaux

W dniach 29.01-02.02.2018r. odbędą się pierwsze spotkania warsztatowe w ramach realizacji projektu. Gospodarzem warsztatów będzie Francja. Podczas spotkania omówione zostaną systemy edukacji oraz doskonalenia nauczycieli w Hiszpanii, Francji, Polsce i na Litwie. W tej chwili pracujemy więc nad przygotowaniem materiałów dotyczących wyżej wymienionych tematów. Ależ mamy pomocnika.

Funny Pictures

Wspomnienia z Valladolid

Poniżej prezentujemy krótki film podsumowujący naszą wspólną pracę podczas Pierwszego Międzynarodowego Spotkania Projektowego.Spain TPM on Biteable.

środa, 3 stycznia 2018

Informacja o projekcie na stronie RZPWE

Na stronie internetowej Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w zakładce "Projekty" możemy znaleźć informację o projekcie SHARETRAIN. Zależy nam na tym aby jak najwięcej osób uzyskało informację o tym na czym polega nasz projekt i  jak się rozwija.
Oto link:
https://rcre.opolskie.pl/projekty-realizowane-rcre/

Ponadto plakat promujący projekt zawisł również na ścianie korytarza informując, że oto rozpoczynamy realizację kolejnego projektu Erasmus Plus.